VD Landštejn

VD Landštejn-oprava spodních výpustí a segmentových uzávěrů

období realizace: 2012

investor: Povodí Moravy