VD Hubenov

VD Hubenov - rekonstrukce spodních výpustí

období realizace: 2011

investor: Povodí Moravy