VD Strž

VD Strž - rekonstrukce spodních výpustí a úprava vzdušného líce hráze

období realizace: 2022 - 2023

investor: Povodí Vltavy s.p.