VN Klíčava

VN Klíčava - rekonstrukce pohonů segmentových uzávěrů spodních výpustí

období realizace: 2022 

investor: Povodí Vltavy s.p.