VD Želivka

VD Želivka - rekonstrukce regulačních uzávěrů spodních výpustí

období realizace: 2020 - 2021 

investor: Povodí Vltavy s.p.