VD Staviště

VD Staviště - rekonstrukce technologie spodních výpustí, konstrukcí věžového objektu, lávky a mostu

období realizace: 2019 - 2020

investor: Povodí Vltavy