VD Pilská

VD Pilská - rekonstrukce technologie spodních výpustí

období realizace: 2019 - 2020

investor: Povodí Vltavy