Ervěnický koridor

Ervěnický koridor, vtokový objekt - oprava tabulových uzávěrů 

období realizace: 2016 - 2017

investor: Povodí Ohře