VD Mostiště - vodárenské potrubí, bypass-výměna

VD Mostiště - Provedení výměny vodárenského potrubí DN 500 v hrázi vodního díla za nerezové potrubí včetně výměn bypassu vodárenského potrubí. Dále byla provedena výměna podpěr potrubí a uzávěrů na potrubí a bypassu.

období realizace: 2020

investor: Povodí Moravy s.p.