VD Štětí - modernizace mostového jeřábu

VD Stětí - modernizace mostového jeřábu

období realizace: 2021

investor: Povodí Labe